3.1.2.3.5 Positie

De term positie verwijst in communicatieve zin naar de verhouding die men ten opzichte van anderen inneemt. Zo neemt tijdens een vergadering de voorzitter een bijzondere en centrale positie in. Men is immers spil (en politieagent) van het com­municatieve verkeer.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U neemt als voorzitter ook fysiek een centrale positie in zodat u door alle deelnemers gezien en gehoord kunnen worden
  2. U zorgt ervoor dat u alle deelnemers zelf ook kunt zien en horen
  3. U toont uw centrale positie ook non-verbaal, u zorgt ervoor dat uw lichaamshouding in overeenstemming is met uw centrale, en bij voorkeur boven de partijen verheven, positie.

Meer weten? Zie Voorzitter