3.1.3.2 Feedback geven

Feedback geven is het beinvloeden van anderen. Daartoe moet feedback die men geeft bruikbaar & aanvaardbaar zijn. 
 
Hoe doe ik dat?
 1. U laat de ander eerst aangeven wat hij of zij wilde bereiken
 2. U laat de ander aangeven in hoeverre dat is gelukt (wat wel, wat niet)
 3. U geeft daarna aan wat in uw ogen wel goed was
 4. U spreekt in de ik-vorm over concreet gedrag
 5. U geeft uw mening in relatie tot van te voren gestelde doelen
 6. U vraagt alsnog naar doelen, wat wilde u bereiken, indien die onbekend waren
 7. U geeft aan wat verbetering behoeft
 8. U controleeer of de ander uw mening deelt, u gaat na of uw feedback wordt herkend en vooral erkend
 9. U vraagt de ander aan te geven hoe hij of zij het de volgende keer gaat aanpakken (wat doet u anders?)  
 10. U geeft zo nodig nog wat aanvullende adviezen
 11. U respecteert uiteraard de reactie van de ander; u geeft adviezen, geen bevelen!
 12. U bent hard voor het probleem, maar hebt hart voor de persoon! 

Meer weten? Zie Feedback