2.2.5.5 Tijgers

Naast een goede voorbereiding en strategische positionering van deelnemers, is het van belang ook snel in te kunnen grijpen als er tijdens de vergadering zelf iets mis gaat. Wees in dat opzicht een vergadertijger! 

Hoe doe ik dat?

  1. U zorgt er voor dat u steeds duidelijk benoemt wie het woord heeft; idem over welke thematiek wel of niet ter discussie staat. 
  2. Bij geroezemoes benoemt u expliciet waar het over gaat en zorgt vervolgens voor een duidelijke afronding.
  3. U verlegt het focus van de vergadering; u vat de discussie tot nu toe samen, bedankt degene die een inbreng hebben gehad en stelt voor om over dit punt, of over een ander punt, de mening van anderenn te vragen. Zonder het antwoord hierop af te wachten, richt u zich vervolgens expliciet tot een of meer anderen of op een ander punt van discussie. 
  4. Metacommunicatie gebruiken; u deelt mee de inhoudelijke discussie te willen verlaten en even een zogenaamd punt van orde te gaan bespreken. U benoemt het probleem en doet vervolgens een procedurevoorstel. U besluit met de vraag of men zich hieriin kan vinden. Pas als u instemming heeft, hervat u de vergadering. U heeft nu mandaat om eventueel corrigerend op te treden.
  5. U maakt zichzelf klein; onder verwijzing naar handicaps van uw kant (slecht gehoor, moeite met concentreren als mensen door elkaar heen praten etc.) geeft u aan dat u op deze wijze niet in staat bent de vergadering richting doelstellingen te begeleiden. U maakt zichzelf klein of legt het probleem bij u om te voorkomen dat goedwillende deelnemers het gevoel krijgen dat iets verkeerds doen.  
  6. U schorst de vergadering, al of niet op formele gronden, en richt zich buiten de vergadering om even tot enkele leden. Afhankelijk van de situatie varieert uw toon daarbij van vriendelijk verzoekend tot ernstig vermanend. 
  7. Voorkomen is beter dan genezen: neem de tips ter harte!